Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  ЗАЩИТА НА КРЕДИТНА ИЛИ ДЕБИТНА КАРТА

  27/12/2012

   


  Продуктът предлага защита срещу кражба или загуба на вашата платежна карта и срещу последваща злоупотреба.


  ЗАЩИТА НА КРЕДИТНА ИЛИ ДЕБИТНА КАРТА