Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  ЗАЩИТА НА МЕСЕЧНАТА СМЕТКА

  27/12/2012

   


  Специално разработена за клиентите на GLOBUL, услугата е първата по рода си в страната и чрез нея можете да си осигурите спокойствие.


  ЗАЩИТА НА МЕСЕЧНАТА СМЕТКА