Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  УВРЕЖДАНЕ НА ПОКУПКА ИЛИ ИМУЩЕСТВО

  27/12/2012

   


  Чрез тази програма, ние даваме допълнителна сигурност на нашите клиенти, закупили определени стоки случай на погиване на закупената стока.


  УВРЕЖДАНЕ НА ПОКУПКА ИЛИ ИМУЩЕСТВО