Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  За нас


  БНП Париба Кардиф

  Еталонът в застрахователните партньорства

                           

  БНП Париба Кардиф застрахова хората, семействата им и най-ценното за тях, чрез продукти и услуги със спестовен характер и с елементи на защита. Нашият доказан експертен опит в създаването и разпространяването на застрахователни продукти допринася за успеха на нашите партньори по света и по-специално в Европа, Азия и Латинска Америка.

  Понастоящем десетият по големина застраховател в Европа, БНП Париба Кардиф има за цел да се превърне в световeн лидер в застрахователните партньорства.

  БНП Париба Кардиф е дъщерна компания на БНП Париба.

  БНП Париба развива три основни дейности: банкиране на дребно, инвестиционни решения и корпоративно и инвестиционно банкиране.

  БНП Париба има присъствие в 80 държави с 200 000 служители, заема водещи позиции в Европа, има силно присъствие в Северна и Латинска Америка и стабилен и бързо разрастващ се бизнес в Азия.

  Социално отговорна компания                                

  БНП Париба Кардиф провежда образцова корпоративна политика, основана на социална отговорност, фокусирана върху отговорни продукти и услуги, насърчаване на равните възможности на работното място, вътрешни инициативи по опазване на околната среда, подкрепа за повишаване на икономическата и финансова грамотност на клиентите си.

   

   

   

   Ключови данни

  •  27,1 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,3 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,4 милиарда евро нетна печалба преди данъци
  •  226 милиарда евро активи под управление

  Ключови данни за България

  • Над  500 000 застраховани лица

   

     Изтеглете този файл (PDF - 6231.06 Ko)