Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  Продукти

  Динамичен, балансиран и диверсифициран бизнес модел

  Две основни застрахователни направления: със спестовен и защитен елемент

  Застраховки със спестовен елемент

  БНП Париба Кардиф предлага на пазара решения със спестовен елемент, които позволяват на клиентите да натрупват и увеличават капитала си или да се подготвят за пенсиониране, включително продукти с гарантиран капитал, многофондови продукти или продукти, свързани с инвестиционни фондове.

  Застраховки със защитен елемент

  В допълнение към застраховките в полза на кредитори, в предлагането на които БНП Париба Кардиф е световен лидер, се разшири асортимента от застрахователни решения със защитен елемент: здравна застраховка, защита на бюджета, кредитни и дебитни карти и имущество, застраховка „Удължена Гаранция", защита на физически лица, защита на имущество и защита при злополука, асистанс и други.

  Три канала за дистрибуция

  Канал банкиране на дребно

  Дистрибуцията на продуктите на БНП Париба Кардиф се осъществява чрез мрежата на БНП Париба за банкиране на дребно. , БНП Париба Кардиф работи с подразделенията на БНП Париба за банкиране на дребно и частно банкиране във Франция, BNL в Италия, БНП Париба Фортис в Белгия, Люксембург и Полша, TEB в Турция и UkrSibbank в Украйна. Чрез мрежата  за банкиране на дребно се събират  80% от застрахователните активи със спестовен елемент на БНП Париба Кардиф.

  Партньорски канал

  БНП Париба Кардиф има за цел да се превърне в световен стандарт за високо качество на застрахователните партньорства. Компанията работи с водещи партньори в дистрибуцията по света, включително банки, фирми за потребителски кредити, финансиращи дъщерни предприятия на автомобилни производители и вериги магазини за търговия на дребно. Този дистрибуционен канал се отчита стабилен растеж и понастоящем чрез него се събират  68% от застрахователните активи за защита.

  Он-лайн & Застрахователни брокери

  Този канал събира опита и знанията на БНП Париба Кардиф в областта на он-лайн продажби, които са- съществен елемент от дистрибуторските стратегии за развитие на партньорите на компанията.
  Компанията предлага продуктите си  и чрез застрахователни брокери. Този тип продажби е стратегически дистрибуционен канал, развит в Белгия, Нидерландия и Обединеното кралство.

  От 01.01.20007г „Кардиф Животозастраховане, Клон България" и „Кардиф Общо застраховане, Клон България" осъществяват застрахователна дейност на българския застрахователен пазар на основата на „правото на установяване", като клонове на  Cardif Assurances VIE SA и Cardif Assurances Risques Divers SA. .

  БНП Париба Кардиф - ваш партньор за иновативни застрахователни продукти

  Компанията е специализирана в областта на застраховане на текущи задължения за плащане в случай на нежелана безработица, временна или трайна нетрудоспособност в резултат на злополука или заболяване или смърт и е водещ експерт в застраховането на активи /GAP програма и  специални рискове/.