Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  Застрахователни претенции

  Предяваване на застрахователна претенция при настъпило застрахователно събитие.

   

   

  1. във връзка със застраховка по Вашия кредит

  ·         Уведомление за Временна загуба на работоспособност/ Продължителни болнични

  ·         Уведомление за Нежелана безработица

  ·         Уведомление за Хоспитализация в резултат на злополука

  ·         Уведомление за Трайна загуба на работоспособност/Инвалидизация над 70 %

  ·         Уведомление за Смърт

  2. във връзка със застраховка по Вашата банкова карта (дебитна/ кредитна)

  ·         Уведомление за настъпило застрахователно събитие при неправомерно ползване на застрахована карта, кражба, грабеж или загуба на официални документи, лични и служебни ключове, чанта или портфейл

  ·         Уведомление за Защита на стоката, закупена със съответната банкова карта

   

  3. във връзка със застраховка на закупена Стока

  ·         Уведомление за Защита на стоката

  ·         Уведомление за Гаранционна повреда по Застраховка Удължена Гаранция

  ·         Уведомление за Гарантирана цена на застрахованата вещ по Застраховка Удължена Гаранция

  ·         Уведомление за настъпило застрахователно събитие “кражба”, “грабеж” или „случайна пълна повреда”на застрахована стока по Застраховка “Mobileo”

  ·         Уведомление за настъпило застрахователно събитие “кражба”, “грабеж” или „случайна пълна повреда”на застрахована стока по Застраховка “Swap

   

  4. по застраховка „Защита на семейството“

  ·         Уведомление за Хирургическа намеса, Фрактура на крайници и следболнично възстановяване

  ·         Уведомление за Хоспитализация

  ·         Уведомление за Трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на злополука

  ·         Уведомление за Смърт в резултат на злополука

   

  5. по застраховка „Защита на сметките в домакинството“

  ·         Уведомление за Продължителни болнични

  ·         Уведомление за Нежелана безработица

  ·         Уведомление за Хоспитализация в резултат на злополука

  ·         Уведомление за Трайно намалена или загубена работоспособност над 70%  

  6. по застраховка „Критично заболяване“

  ·         Уведомление за „Критично заболяване“

  7. във връзка със застраховка на закупен Телефон

  ·         Уведомление за неоторизирано ползване на SIM карта

  ·         Уведомление за кражба на мобилен телефон

   

  8. във връзка със застраховка на закупена кола на лизинг

  ·         Уведомление за GAP

  9. други форми

  и заедно с описаните документи изпратете в максимално кратък срок на нашия адрес:


  Кардиф Животозастраховане, Клон България и Кардиф Общо застраховане, Клон България,

  ул. Христо Белчев № 29, партер,
  район Средец, София 1000,

  клон на: Cardif Assurances Vie SA, Cardif Assurances Risques Divers SA, France, 8, Rue Du Port, 92728 Nanterre Cedex, Paris

   
  Застрахователните претенции се разглеждат съгласно условията, вписани в документите, които са Ви предоставени при сключване на застраховката. В случай, че имате въпроси или неясноти сме на Ваше разположение за уточняването им всеки работен ден между 09.00 и 17.30.
  Ще положим грижливи усилия да обслужим иска Ви максимално бързо и коректно.

  С уважение,

  Екипът на "Кардиф Животозастраховане, Клон България"КЧТ и „Кардиф Общо застраховане, Клон България"КЧТ


   


  Определете вида на настъпилото застрахователно събитие  от "покритите рискове", посочени в  застраховката Ви.

  Моля обърнете внимание на  членове ''Застрахователни покрития''  и ''Покрити рискове''
  Отговаря ли настъпилото застрахователно събитие на дефиницията, определена от застрахователя.

  Моля прочетете внимателно член ''Дефиниции''
  Уверете се, че разполагате с всички необходими документи.

  Информацията за необходимите ни документи се съдържа в член ''Процедура по уведомяване на Застрахователите за  настъпило застрахователно  събитие и предявяване на иск за извършване на застрахователно плащане''.
  Проверете дали събитието не е част от изключенията по застраховката
   

  Информацията се намира в член ''Освобождаване на застрахователите от задължението за извършване на застрахователно плащане''.
  Уверете се, че застрахователната премия е била редовно платена към дата на застрахователното събитие .

  В член ''Застрахователна премия''са определени срокове за плащане, след изтичане на които, застраховката се прекратява.
  Разпечатайте си '' Уведомление за настъпило застрахователно събитие ''  в зависимост от събитието,  което се е случило и го попълнете.

  Можете да го намерите в формулярите по-долу.
  Приложете всички  изискани документи към Уведомлението и ни го изпратета като писмо с обратна разписка или чрез куриер.

  Адрес: град София, ПК 1000, ул. Христо Белчев № 29, партер

   
  Допълнителни пояснения :
  1. Ако имате сключена повече от една застраховка или е настъпил повече от един покрит риск -моля попълнете допълнителен брой Уведомление. Във всяко напишете коректно номера на застраховката.
  2. Попълнете Уведомлението пълно и точно и отговорете на всички въпроси (например ако в миналото сте провеждали лечение във връзка със заболяването, довело до настоящето събитие, опишете кога е открито, кога и как е лекувано, къде и от кого).
  Винаги описвайте вярно историята на заболяването, защото при проверка от  Застрахователя и установяване на неточна и укрита информация, ще се смята за застрахователна измама.
  1.  Моля представете всички изискани документи от Застрахователя (съгласно Общите условия на застраховката Ви). Ако липсва документ, не е бил издаван такъв и Вие лично не може да се сдобиете с него,  моля опишете писмено това.
  2. Сроковете за разглеждане и оценка на застрахователната Ви претенция са указани в Общите условия на застраховката Ви и в Кодекса за застраховането. Срокът за решаване на Вашата претенция започва да  тече от момента на предоставяне на последния изискан документ.  
  3. Ако в хода на разглеждане на документите Ви, застрахователя има нужда от допълнителна информация и се обърне към Вас,  моля съдействайте !
  Ако застраховката Ви е обвързана със  задължения към кредитна, лизингова или друга институция, моля погасявайте ги в срок, докато не получите окончателен отговор от Застрахователя по предявената от Вас претенция.
  1. Вие винаги можете да се свържете със застрахователя по телефона , да съобщите за настъпило събитие, да попитате за информация или да споделите допълнителна такава.
  2. В случай, че имате допълнителни въпроси или се нуждаете от нашата помощ, не се колебайте да ни потърсите на телефоните ни за контакт :
          02/ 4915 990    02/4915 965   и   02/4915 974
   
         или да ни посетите на адрес:

   

        "Кардиф Животозастраховане, Клон България"КЧТ и "Кардиф Общо застраховане, Клон България"КЧТ,
        ул. Христо Белчев № 29, партер,
        район Средец, София 1000,
        клон на: Cardif Assurances Vie SA, Cardif Assurances Risques Divers SA, France, 8, Rue Du Port, 92728 Nanterre Cedex, Paris


        

   

   

   

  ·         Уведомление за Временна загуба на работоспособност/ Продължителни болнични

  ·         Уведомление за Нежелана безработица

  ·         Уведомление за Хоспитализация в резултат на злополука

  ·         Уведомление за Трайна загуба на работоспособност/Инвалидизация над 70 %

  ·         Уведомление за Смърт