Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  БНП Париба Кардиф България  БНП Париба Кардиф България - компетентност и високо ниво на обслужване, предложени в продукти за вашата защита и сигурност

   

  • БНП Париба Кардиф е успешно представена в България от 2006 г. с два клона: „Кардиф Животозастраховане, Клон България" и „Кардиф Общо застраховане, Клон България";
  • Специалисти сме в застраховането на задължения на клиенти при нежелана безработица, временна или трайна загуба на работоспособност и загуба на живот, както и в застраховане на активи и застраховане срещу специални рискове;
  • Ние се фокусираме върху сектор „бизнес-към-бизнес" (B2B). Застрахователните продукти, които предлагаме на нашите партньори включват атрактивни рискови компоненти, като по този начин им помагаме да се отличават от конкурентите си и да затвърдят позициите си на пазара;
  • Нашият стабилен успех е резултат от способността да се адаптираме към индивидуалните изисквания на клиента, които отразяваме в предлаганите от нас застрахователни продукти, както и от изключителната гъвкавост и опростеност на оперативните процеси;
  • Ние сме отговорен партньор, като винаги имаме предвид нуждите на нашите клиенти, прилагаме високи изисквания към управлението на застрахователните претенции и предлагаме широк обхват услуги от момента на продажба до плащането на обезщетения;
  • Добрата рентабилност и финансова стабилност на БНП Париба Кардиф се потвърждават от отличния показател „АА-", даден ни от агенцията за кредитен рейтинг Standard & Poor's.

   

  БНП Париба Кардиф България застрахова физически  лица и най-ценното за тях, посредством нашите партньори - банки, компании за потребителско кредитиране, лизингови компании, телекомуникационни компании, вериги магазини за търговия на дребно, производители и дилъри на автомобили и много други. Ние предлагаме комплексна защита във връзка със задължения по кредити и съответните покупки, направени с тях. Предлагаме продукти за защита на стандарта на живот при възникване на неочаквани събития.

  Адрес за контакти с нас: „Кардиф Животозастраховане, Клон България", „Кардиф Общо застраховане, Клон България", София 1000, ул. „Христо Белчев" № 29 А, етаж 1-3, Тел.: +359 2 / 4915 970, Факс: +359 2 / 4915 988
  www.bnpparibascardif.bg, e-mail: cardifbulgaria@cardif.com