БНП Париба Кардиф по света


Силни позиции в Европа, Азия и Латинска Америка

С разрастването ни, чрез световни партньорства и диверсификация на предлаганите продукти, ние навлизаме и се развиваме в новоразрастващи се пазари, чрез собствени смесени дружества за спестовно застраховане, както и чрез маркетингови споразумения или дългосрочни договорености за застраховки с елементи на защита. Във всеки случай, оставаме верни на един основен принцип: обединяваме най-добрите практики и местни успехи, като ги споделяме с нашите партньори, за да служим на интересите на крайния клиент.

 


BNP PARIBAS CARDIF WORLDWIDE

 

 

Европа

С присъствие в 23 държави, БНП Париба Кардиф продължава да затвърждава позициите си и да развива стратегически партньорства със значителен потенциал.
БНП Париба Кардиф в Европа

В Европа, където банково-застрахователният пазар бе разработен първо, БНП Париба Кардиф има присъствие в 23 държави. В регион, характеризиращ се с икономически различия между държавите в Западна и Централна и Източна Европа, както и между тези в Северна и Южна Европа, , компанията продължава да затвърждава своите позиции и да развива стратегически партньорства в Централна Европа, като по този начин увеличава значително бизнес потенциала си. Италия и Турция са две от държавите, които илюстрират успеха на БНП Париба Кардиф в Европа и го нареждат сред лидерите на пазара.

BNP Paribas Cardif Europe

 

БНП Париба Кардиф в Европа

65% от нетните банкови приходи на БНП Париба Кардиф идват от Европа

Един от 10-те водещи европейски застрахователи*

*източник: вътрешно проучване на БНП Париба Кардиф, базирано на приходите към 31.12.2010 г., публикувано в корпоративни материали на конкуренцията. БНП Париба Кардиф в Европа :

 


Дълбока европейски корени

БНП Париба Кардиф започва своето международно развитие в Европа през 1989 г., най-напред установявайки дейност в Италия, Испания и Белгия. През 1991 г. БНП Париба Кардиф придобива Pinnacle, лидер при застраховките в полза на кредитори в Обединеното кралство, с което стартира успешно развитието на бизнеса в Обединеното кралство.

Тези европейски основи се укрепват устойчиво с развитие на дейноста в държави с предимно развити застрахователни пазари. През 1996 г. БНП Париба Кардиф започва да се установява в Централна Европа, първо в Чешката Република и Полша, последвани от Словакия (2000 г.) и Унгария (2002 г.), Румъния и България (2006 г.), Украйна, Хърватска, Норвегия, Дания и Турция (2007 г.). Дейността на тези   застрахователи обхваща главно застрахователни продукти за защита.

С растеж на брутния вътрешен продукт от 8 процента през 2010 г. и население над 70 милиона жители, турският пазар крие огромен потенциал за развитие на бизнеса на БНП Париба Кардиф.

Италия: втори вътрешен пазар за БНП Париба Кардиф

Придобиването на BNL* от БНП Париба и UBI Assicurazioni от БНП Париба Кардиф направи компанията един от 5-те най-големи играчи на италианския пазар.

Азия

С активна дейност в седем държави в региона повече от десетилетие, ние имаме лидерски позиции и силно признание като водещ застрахователен партньор.
БНП Париба Кардиф в Азия

Азия е стратегически регион за БНП Париба Кардиф. Активни вече в седем държави в региона повече от десетилетие, ние се радваме на лидерски позиции и силно признание като водещ застрахователен партньор. Развивайки се на основата на стратегически дългосрочни споразумения с лидерите в банковия сектор, БНП Париба Кардиф има за цел да да се превърне в един от трите най-големи участници в банково-застрахователното дело в Азия.

 

BNP Paribas Cardif Asia

БНП Париба Кардиф в Азия

3,2 милиарда евро: бруто записани премии на БНП Париба Кардиф в Азия

На първо място при застраховките в полза на кредиторите в Япония и Тайван

2-рият личен застраховател в Индия

(данните са от 2010 г.)

 

БНП Париба Кардиф в Азия :

 

Стратегия, специално разработена за регионалните пазари  

За да се адаптира към разнообразните характерни национални особености, в регионите, в които е представена, БНП Париба Кардиф обединява усилията си с големи местни банки, сформирайки смесени търговски дружества. Освен стратегическите и пазарни ползи, този подход осигурява и дългосрочен достъп до дистрибуторски канали.

Тази стратегия се прилага в повечето от държавите в зоната на влияние на БНП Париба Кардиф в Азия: в Южна Корея с Shinhan Bank (Шинхан Банк), в Тайван с TCoB, във Виетнам с Vietcom Bank (Виетком Банк). Смесените дружества включват дистрибуторски споразумения със срок най-малко десет години, с приоритетен или ексклузивен достъп на БНП Париба Кардиф до клоновата мрежа на банките - партньори.

В допълнение към тези дългосрочни партньорства, БНП Париба Кардиф прилага селективен подход към пазара, предоставяйки експертен опит и знания в пазарни сегменти с голяма добавена стойност. Такъв е случаят със застраховките в полза на кредитори, където БНП Париба Кардиф е лидер в Япония и Тайван, продукти със защитен характер (при смърт, трайна и временна нетрудоспособност, болничен престой, безработица и пр.) и продукти със спестовен елемент с гарантирана доходност или инвестиционно-застрахователни хибридни инструменти (структурирани фондове), които са по -рентабилни от традиционното животозастраховане със спестовен характер.

Япония отбелязва едно десетилетие растеж

Десет години след навлизането на японския пазар, БНП Париба Кардиф вече има 54 банки и 24 финансови институции сред своите партньори. В допълнение към застраховките в полза на кредитори, дейността на компанията сега е фокусирана и върху индивидуалната защита.

Латинска Америка

Изградихме партньорства с водещи вериги магазини за търговия на дребно, като значително диверсифицирахме нашия асортимент от продукти за защита.

БНП Париба Кардиф в Латинска Америка

БНП Париба Кардиф създаде свой собствен застрахователен модел в Латинска Америка. Интегрирайки специфичните характеристики на местните пазари и динамичните икономики на различни държави в региона, ние създадохме партньорства с водещи вериги магазини за търговия на дребно, като значително диверсифицирахме нашия асортимент от продукти за защита. Тази стратегия на разширяване служи като модел за развитие и на други региони.

 

 

BNP Paribas Cardif Latin America

БНП Париба Кардиф в Латинска Америка

712 милиона евро : брутни записани премии в Латинска Америка

Над 13 милиона полици, издадени за индивидуална защита

180 партньори

БНП Париба Кардиф в Латинска Америка :

Истински пионер в Латинска Америка, вече няколко години БНП Париба Кардиф диверсифицира дейността си в предлагане на разнообразни видове застрахователни продукти за защита. "Ние винаги сме се стремили да разширяваме нашия дистрибуторски обхват извън банковите клонове, да предлагаме продуктите си чрез телемаркетинг, вериги магазини за търговия на дребно, лизингови компании за покупка на автомобили и нови цифровизирани канали в Интернет и банкомати.", отбелязва Франциско Валенсуела, ръководител на БНП Париба Кардиф в Латинска Америка. За да отговори на очакванията на потребителите, които използват тези различни дистрибуционни канали, БНП Париба Кардиф бързо обогати своите оферти в областта на персоналното и имущественото застраховане. Благодарение на разработването на други категории покрития, понастоящем застраховките в полза на кредитори заемат само 65 процента от всички предлагани продукти за защита, в сравнение с 92% през 2004 г.

Продажбата на застраховка  „Удължена Гаранция ” има значителен дял в общите продажби на БНП Париба Кардиф през 2010 г. в Латинска Америка (включително “бяла техника”, като хладилници, готварски печки или перални машини, както и “черна техника” като телевизори и hi-fi оборудване). По продажби този продукт понастоящем  е 2 в Чили и . 3 в Бразилия.

 

Местните партньори избират БНП Париба Кардиф заради опита и способността да контролира целият маркетингов и продажбен процес за застрахователни продукти във всеки регион в цяла Латинска Америка. "Ние участваме във всяко звено от веригата, от проектирането на продукта до следпродажбеното обслужване, включително управление на търговските служители по продажбите," казва Франциско Валенцуела. "Нашият персонал превръща служителите на партньорите ни в талантливи търговци на застраховки." Ние спомагаме за интегрирането на управлението на обслужването на клиенти, обучението и мотивацията на търговския персонал. Друг ключов компонент в стратегията е обменът на най-добрите маркетингови практики в различните държави.