Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  Услуги


  Предлагаме широк спектър от услуги за нашите партньори,

  насочени към устойчиво разширяване на съвместния бизнес и постигане на максимална удовлетвореност на крайния клиент.

   

  Пълното удовлетворяване на нашите партньори (компании за потребителски кредити, лизингови компании, телекомуникационни компании, вериги магазини за търговия на дребно и др.) и крайните клиенти - физически лица е наш първостепенен приоритет. Ето защо, нашата концепция за услугите се основава на професионален и индивидуален подход към всеки партньор и грижаза крайния клиент, бързо и небюрократично администриране на процесите и комплексно подпомагане на партньора.

  Като част от цялостната ни концепция за обслужване, нашите експерти предоставят помощ по всички въпроси от разработването на застрахователния продукт до обработката на предявените застрахователни претенции и извършване на застрахователни плащания.

  Разработване на продукти

  Прилагаме индивидуален подход при разработване на застрахователни продукти за нашите партньори в тясно сътрудничество с тях. От изключителна важност за нас е прилагането на опростени и гъвкави процедури в крайните места за продажба на нашите партньори, съобразени с техните оперативни процеси.

  Маркетинг

  Нашите експерти по маркетинг предоставят на партньорите експертно мнение при създаване и разработване на промоционални материали за крайните пунктове за продажба - оценка на потенциала, продуктови описания, брошури с презентации и рекламни снимки и материали, изпращани по e-mail, както и разработване на стратегии за по - добра реализация на продукта. При нужда от страна на партньора, компанията може също да предостави ноу-хау, необходимо за създаването на телефонни следпродажбени услуги.

   Техническо обезпечаване

  Към днешна дата БНП Париба Кардиф в България е реализирала многобройни успешни проекти, насочени към интегрирането на застрахователните продукти в съществуващите IT системи на своите партньори. Тези проекти обхващат ежемесечния обмен на данни и създаването на обща база данни. Разходите за изпълнение се поддържат на ниски нива, които ги правят лесни за интегриране в съществуващите системи при нови продукти и партньори. 

  Обучение на персонала

  Компанията предлага ефективни концепции за обучение на служителите на нашите партньори, програми за подобряване на продажбените процеси и мотивацията на служителите, заети непосредствено с продажбите на застрахователните продукти, които са съобразени с индивидуалните изисквания на партньорите. Предоставяме на партньорите  екипи от професионалисти за провеждане на обучения по тези програми в удобно за тях време и място и без допълнителни разходи.

  Разработване и развитие на бизнес

  Нашите мениджъри за бизнес развитие предоставят на партньорите ни непрекъснато съдействие и осъществяват постоянен контакт и подпомагане на място на служителите им. Тяхната мисия е да разработват индивидуални схеми, целящи да помогнат на партньорите за постигане на ключовите им цели.

   Проследяване на печалбата и застрахователните претенции

  Компанията предоставя на своите партньори подробни анализи за потенциала за доходност на всички продукти. Анализираните данни се сравняват със съответните еталони и се използват за създаване на прогноза за доходността, след което се разработват мерки за максимизиране на потенциалните възможности за доходност. Периодичните индивидуализирани отчети за  предявените застрахователни претенции допълват програмата за професионален мониторинг.