Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  Защита на кредитни и дебитни карти

  Продуктът предлага защита срещу кражба или загуба на вашата платежна карта и срещу последваща злоупотреба.

   

  Все повече и повече българи днес извършват картови плащания при покупки, защото простотата на "пластмасовите пари" означава, че вече не е необходимо човек да мисли дали има достатъчно пари в брой в портфейла си.  И тенденцията за безкасово плащане само ще продължи да се засилва.

  Със своята застрахователна концепция за инструмент за защита на плащанията БНП Париба Кардиф България реагира на това развитие на пазара. Продуктът предлага защита срещу кражба или загуба на вашата платежна карта и срещу последваща злоупотреба. Освен това, разходите, свързани с анулирането на карти и издаването на нови карти са покрити.

  Ние предоставяме на клиентите ни застраховка, която им дава сигурност, че при настъпване на определени събития, част от които са временна и постоянна нетрудоспособност, безработица, плащанията на част от изразходвания кредитен лимит са обезпечени от застраховката и това няма да наруши по никакъв начин семейния бюджет.

  Допълнителна защита дават допълнените условия при, които клиента е обезщетен ако му бъдат откраднати документите, картата, определена сума пари които е изтеглил от банкомат или ако с картата му бъде осъществена неоторизирана транзакция.