Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  Кражба на телефон

   

  Чрез тази програма, при кражба на мобилен телефон клиентът може да получи обезщетение, с което да закупи нов телефон.

  Стойността му е до 75% от стойността на откраднатия телефон, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 1000 лв.

  Покритието Кражба на мобилен телефон се активира всеки път при покупка на нов телефон за период от 12 месеца и продължава да е в сила, докато клиентът заплаща услугата.