Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  Застраховка за защита на стоката

   

  Чрез тази застраховка ние даваме допълнителна сигурност на нашите клиенти,

  закупили с кредит определени стоки,  в случай на кражба, грабеж или случайно тотално погиване на стоката на мястото на постоянното й пребиваване.

  Посредством тази програма клиентите ни получават обезщетение, с което могат за покрият разходите за покупка на нова стока.

  Стоки, подлежащи на застраховане.